Skip to content

ROZPOCZYNAMY KOLEJNY PROJEKT

Posted in Aktualności

Flaga biało-czerwona i godło narodowe.

Stowarzyszenie „Nasza Mała Ojczyzna” podpisało z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego umowę dotacji na projekt Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia „Nasza Mała Ojczyzna” w Nowej Sarzynie. To efekt oferty, złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. W konkursie mogły uczestniczyć organizacje, które spełniły kilka warunków, przede wszystkim osiągnęły łączną kwotę przychodów za 2020 rok nie wyższą niż 100 000 zł oraz terminowo zamieściły wymagane prawem sprawozdania ze swojej działalności. I do takiego konkursu ofert zgłosiliśmy się pod koniec 2021 roku, a ponieważ nasz wniosek uzyskał 90% możliwych punktów, znaleźliśmy się na liście 78 organizacji, którym przyznano dotację.

Środki Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego pochodzą głównie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanego przez organizacje, które straciły status organizacji pożytku publicznego, albo wydatkowanego w innym celu niż na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Realizacja projektu rozpoczyna się 10 czerwca, a kwotę 10 000 zł wydamy na zakup sprzętu (laptop z akcesoriami, wielofunkcyjne urządzenie drukujące, aparat fotograficzny z akcesoriami i dysk twardy zewnętrzny) oraz modernizację strony www, w tym jej dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakupiony sprzęt wykorzystamy podczas organizacji naszych stałych przedsięwzięć – Pożegnania wakacji, Spotkań z filmem i Biegu Niepodległości „Nowosarzyńska Jedenastka”.

Zadanie Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia „Nasza Mała Ojczyzna” w Nowej Sarzynie sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Sfinansowano ze środków narodowego instytutu wolności - centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w ramach funduszu wspierania organizacji pożytku publicznego.
Skip to content