Skip to content

Działalność

Stowarzyszenie koncentruje się na kilku obszarach działalności:

– organizacja „Spotkań z filmem”, których celem jest wzbogacenie oferty kulturalnej przez umożliwienie mieszkańcom kontaktu z wartościowym kinem,

– promowanie zdrowego i wolnego od nałogów stylu życia, poprzez organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej Bieg Niepodległości „Nowosarzyńska Jedenastka”,

– organizacja cyklicznych imprez o charakterze kulturalno-rekreacyjnym „Pożegnanie Wakacji”,

– informowanie społeczności lokalnej o bieżących sprawach wspólnoty samorządowej.

Skip to content