Skip to content

Projekty edukacyjne

Stowarzyszenie kilka razy prowadziło projekty edukacyjne kierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Dotyczyły one głównie ratownictwa przedmedycznego („Oznaki Życia – ratownictwo dla każdego”), walorów turystycznych gminy („Rowerem po gminie”), edukacji ekonomicznej („Młodzieżowy Klub Przedsiębiorczości C.D.N. – Czas Dokonać Niemożliwego” i „Mały biznes w wielkim stylu – Centrum Młodego Przedsiębiorcy”) oraz edukacji kulturalnej („Chopin i jego muzyka wśród nas”).

Projekty prowadziliśmy z szeregiem partnerów, spośród których kluczową rolę odgrywał niezmiennie Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Nowej Sarzynie.

Na realizację pozyskiwaliśmy dotacje z różnych źródeł, jak np. Akademia Rozwoju Filantropii, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Zdjęcie uczestników
SONY DSC

Skip to content