Skip to content

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

Projekt Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia „Nasza Mała Ojczyzna” w Nowej Sarzynie to efekt wniosku, złożonego w programie Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.
Realizacja projektu rozpoczęła się 10 czerwca 2022 r., a pozyskaną kwotę 10 000 zł wydamy na zakup sprzętu (laptop z akcesoriami, wielofunkcyjne urządzenie drukujące, aparat fotograficzny z akcesoriami i dysk twardy zewnętrzny) oraz modernizację strony www, w tym jej dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakupiony sprzęt wykorzystamy podczas organizacji naszych stałych przedsięwzięć – Pożegnania wakacji, Spotkań z filmem i Biegu Niepodległości „Nowosarzyńska Jedenastka”.

Zadanie Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia „Nasza Mała Ojczyzna” w Nowej Sarzynie sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Skip to content