Skip to content

Sprawozdania za rok 2021

Sprawozdanie merytoryczne PDF 792KB

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PDF 34KB

Bilans PDF 353KB

Rachunek zysków i strat PDF 349KB

Informacja dodatkowa PDF 36KB

*Wszystkie pliki zamieszczone powyżej są w języku polskim.

Skip to content