Skip to content

Sprawozdania za rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne PDF 798KB

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PDF 34KB

Bilans PDF 354KB

Rachunek zysków i strat PDF 350KB

Informacja dodatkowa PDF 36KB

*Wszystkie pliki zamieszczone powyżej są w języku polskim.

Skip to content