Skip to content

Sprawozdania za rok 2023

Sprawozdanie merytoryczne PDF 792KB

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PDF 37KB

Bilans PDF 345KB

Rachunek zysków i strat PDF 342KB

Informacja dodatkowa PDF 37KB

*Wszystkie pliki zamieszczone powyżej są w języku polskim.

Skip to content