Skip to content

STRONA GŁÓWNA

 Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Nasza Mała Ojczyzna odbyło się 27 stycznia 2003 r. W dniu 24 lutego 2003 r. stowarzyszenie zostało wpisane do KRS, a od 14 kwietnia 2004 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

 Celem statutowym Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, w szczególności przez:

  1. propagowanie idei samorządności,
  2. działanie na rzecz zwiększania udziału społeczeństwa lokalnego w życiu publicznym,
  3. dbałość o jawność i przejrzystość życia publicznego,
  4. upowszechnianie postaw proeuropejskich,
  5. wspomaganie rozwoju edukacji i kultury,
  6. promocję kultury fizycznej i rekreacji,
  7. gospodarczą, inwestycyjną i turystyczną promocję środowiska lokalnego,
  8. działanie na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.

Zielona łąka, na horyzoncie kępy drzew.
Skip to content