Skip to content

Bieg Niepodległości

Od 2015 roku wspólnie z szeregiem partnerów współorganizujemy Bieg Niepodległości „Nowosarzyńska Jedenastka”. Chcemy w ten sposób uczcić kolejne rocznice odzyskania niepodległości, popularyzować bieganie i nordic walking jako formy zdrowego trybu życia oraz promować Nową Sarzynę.
Organizacja „Nowosarzyńskiej Jedenastki” nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc wielu wolontariuszy i sponsorów.
W pierwszej edycji, 7 listopada 2015 r. uczestniczyło 153 biegaczy (137 w kategorii open na dystansie 11 km i 16 w biegu młodzieżowym na dystansie 2,3 km), w drugiej (5 listopada 2016 r.) – 243 sportowców: 191 w biegu głównym i 14 w zawodach nordic walking (obydwie kategorie na trasie długości 11 km) oraz 38 w biegu młodzieżowym (2,3 km).
Więcej informacji o biegu na stronie imprezy bieg.sarzyna.info.

Zdjęcie przedstawiające start biegu

Bieg w lesie

Meta i koniec biegu
Skip to content