Skip to content

Obozy dla młodzieży

Ostatni obóz wypoczynkowo-sprawnościowy dla młodzieży z programem sportowo-terenowym oraz realizacją czterech modułów programu profilaktycznego odbył się w lipcu 2014 r. Wzięło w nim udział 23 uczestników.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki pozyskaniu dotacji Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w ramach zadania o charakterze pożytku publicznego „Dofinansowanie wypoczynku letniego oraz wyjazdów związanych z realizacją programów profilaktycznych oraz socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna”.

Młodzież grająca w piłkę

Skip to content