Skip to content

Sprawozdania za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne PDF 793KB

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PDF 31KB

Bilans PDF 334KB

Rachunek zysków i strat PDF 331KB

Informacja dodatkowa PDF 32KB

*Wszystkie pliki zamieszczone powyżej są w języku polskim.

Skip to content